ESP

Administració campanyes de Google Adwords

  • Creació, control i manteniment de Campanyes de Google Adwords, anuncis per clic.
  • Aquest mitjà de publicitat, ens permet de forma immediata i mitjançant anuncis de qualitat, aparèixer en els resultats de cerca de Google.
  • Una campanya ben gestionada, amb paraules clau de qualitat i apropiades per a l'activitat a promocionar, ens permeten d'entrada començar a generar visites d'interès en els serveis i que es converteixin en futurs clients.
  • És una opció ràpida i amb resultats satisfactoris, que compaginat amb la feina d'un bon posicionament Seo, resulten una estratègia positiva per aconseguir els objectius desitjats.
Administració campanyes de Google Adwords
Administració campanyes de Google Adwords

Tornar a Serveis

Potenciï la seva imatge